“Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars wel cijferen”

Toon Verhoeven

Taxeren van je woning

Het taxeren van een woning vraagt zorgvuldigheid en aandacht. Alle relevante documenten dienen verzameld te worden en bestudeerd. Daarna wordt het te taxeren object (bouwkundig) beoordeeld en ingemeten volgens de NEN 2580-norm. Op basis van een 7-tal referentie-objecten wordt uiteindelijk de marktwaarde vastgesteld. Dit alles conform de richtlijnen van het NWWI. Een taxatie aanvragen?